جدول تعرفه ها و خرید آنلاین پنل پیامک ,پنل پیامک صوتی,ایمیل مارکتینگ

بسته به نیاز خود یک پکیج را انتخاب کنید و تبلیغات خود را آغاز نمایید
پنل خود را انتخاب نمایید و همان لحظه کار خود را شروع کنید!
 • انتخاب پکیج کاربری
 • پکیج کاربری F

  285 هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی: بله
 • ارسال پیامک گروهی: بله
 • ارسال پیامک انبوه: بله
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن: بله
 • ارسال پیامک بانک شماره: بله
 • ارسال پیامک به منطقه: بله
 • ارسال پیامک به محله: بله
 • ارسال پیامک کدپستی: بله
 • ارسال پیامک به نقشه: بله
 • ارسال پیامک بین الملل: بله
 • ارسال مشاغل استان ها: بله
 • ارسال سن و جنسیت: بله
 • ارسال به بلک لیست: بله
 • ارسال دکل BTS: بله
 • منشی پیامکی: بله
 • گزارش ارسالی ها: بله
 • استعلام آنلاین بلک لیست: بله
 • پیامک صوتی: بله
 • ایمیل مارکتینگ: بله
 • امکان دریافت: بله
 • وب سرویس: بله
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن: بله
 • ارسال با نام تجاری: بله
 • وب سایت همراه با پنل: دارد
 • تبلیغات در گوگل: دارد
 • شارژ آنلاین: بله
 • محدودیت ارسال: خیر
 • پیامک هدیه (تعداد): 3800
 • تعرفه ارسال پیامک هوشمند: 5.7
 • تعرفه ارسال پیام کوتاه: 12.10
 • تعرفه ایمیل عادی: 5.7 تومان
 • تعرفه ایمیل انبوه: 3 تومان
 • تعرفه فاکس مارکتینگ : 9 تومان
 • بازگشت پیام ارسال نشده: بله
 • ارتقاء پنل کاربری: بله
 • انتخاب پکیج کاربری
 • پکیج کاربری D

  155 هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی: بله
 • ارسال پیامک گروهی: بله
 • ارسال پیامک انبوه: بله
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن: بله
 • ارسال پیامک بانک شماره: بله
 • ارسال پیامک به منطقه: بله
 • ارسال پیامک به محله: بله
 • ارسال پیامک کدپستی: بله
 • ارسال پیامک به نقشه: بله
 • ارسال پیامک بین الملل: بله
 • ارسال مشاغل استان ها: بله
 • ارسال سن و جنسیت: بله
 • ارسال به بلک لیست: بله
 • ارسال دکل BTS: بله
 • منشی پیامکی: بله
 • گزارش ارسالی ها: بله
 • استعلام آنلاین بلک لیست: بله
 • پیامک صوتی: بله
 • ایمیل مارکتینگ: بله
 • امکان دریافت: بله
 • وب سرویس: بله
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن: بله
 • ارسال با نام تجاری: بله
 • وب سایت همراه با پنل: ندارد
 • تبلیغات در گوگل: دارد
 • شارژ آنلاین: بله
 • محدودیت ارسال: خیر
 • پیامک هدیه (تعداد): 1550
 • تعرفه ارسال پیامک هوشمند: 6
 • تعرفه ارسال پیام کوتاه: 12.40
 • تعرفه ایمیل عادی: 6 تومان
 • تعرفه ایمیل انبوه: 3 تومان
 • تعرفه فاکس مارکتینگ : 9 تومان
 • بازگشت پیام ارسال نشده: بله
 • ارتقاء پنل کاربری: بله
 • انتخاب پکیج کاربری
 • پکیج کاربری E

  85 هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی: بله
 • ارسال پیامک گروهی: بله
 • ارسال پیامک انبوه: بله
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن: بله
 • ارسال پیامک بانک شماره: بله
 • ارسال پیامک به منطقه: بله
 • ارسال پیامک به محله: بله
 • ارسال پیامک کدپستی: بله
 • ارسال پیامک به نقشه: بله
 • ارسال پیامک بین الملل: بله
 • ارسال مشاغل استان ها: بله
 • ارسال سن و جنسیت: بله
 • ارسال به بلک لیست: بله
 • ارسال دکل BTS: بله
 • منشی پیامکی: بله
 • گزارش ارسالی ها: بله
 • استعلام آنلاین بلک لیست: بله
 • پیامک صوتی: بله
 • ایمیل مارکتینگ: بله
 • امکان دریافت: بله
 • وب سرویس: بله
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن: بله
 • ارسال با نام تجاری: بله
 • وب سایت همراه با پنل: ندارد
 • تبلیغات در گوگل: ندارد
 • شارژ آنلاین: بله
 • محدودیت ارسال: خیر
 • پیامک هدیه (تعداد): 850
 • تعرفه ارسال پیامک هوشمند: 6.9
 • تعرفه ارسال پیام کوتاه: 12.60
 • تعرفه ایمیل عادی: 6.9 تومان
 • تعرفه ایمیل انبوه: 3.40 تومان
 • تعرفه فاکس مارکتینگ : 9 تومان
 • بازگشت پیام ارسال نشده: بله
 • ارتقاء پنل کاربری: بله
 • انتخاب پکیج کاربری
 • پکیج کاربری B

  55 هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی: بله
 • ارسال پیامک گروهی: بله
 • ارسال پیامک انبوه: بله
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن: بله
 • ارسال پیامک بانک شماره: بله
 • ارسال پیامک به منطقه: بله
 • ارسال پیامک به محله: بله
 • ارسال پیامک کدپستی: بله
 • ارسال پیامک به نقشه: بله
 • ارسال پیامک بین الملل: بله
 • ارسال مشاغل استان ها: بله
 • ارسال سن و جنسیت: بله
 • ارسال به بلک لیست: بله
 • ارسال دکل BTS: بله
 • منشی پیامکی: بله
 • گزارش ارسالی ها: بله
 • استعلام آنلاین بلک لیست: بله
 • پیامک صوتی: بله
 • ایمیل مارکتینگ: بله
 • امکان دریافت: بله
 • وب سرویس: بله
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن: بله
 • ارسال با نام تجاری: بله
 • وب سایت همراه با پنل: ندارد
 • تبلیغات در گوگل: ندارد
 • شارژ آنلاین: بله
 • محدودیت ارسال: خیر
 • پیامک هدیه (تعداد): 580
 • تعرفه ارسال پیامک هوشمند: 7.9
 • تعرفه ارسال پیام کوتاه: 12.75
 • تعرفه ایمیل عادی: 7.9 تومان
 • تعرفه ایمیل انبوه: 3.9 تومان
 • تعرفه فاکس مارکتینگ : 9 تومان
 • بازگشت پیام ارسال نشده: بله
 • ارتقاء پنل کاربری: بله
 • انتخاب پکیج کاربری
 • پکیج کاربری A

  35 هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی: بله
 • ارسال پیامک گروهی: بله
 • ارسال پیامک انبوه: بله
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن: بله
 • ارسال پیامک بانک شماره: بله
 • ارسال پیامک به منطقه: بله
 • ارسال پیامک به محله: بله
 • ارسال پیامک کدپستی: بله
 • ارسال پیامک به نقشه: بله
 • ارسال پیامک بین الملل: بله
 • ارسال مشاغل استان ها: بله
 • ارسال سن و جنسیت: بله
 • ارسال به بلک لیست: بله
 • ارسال دکل BTS: بله
 • منشی پیامکی: بله
 • گزارش ارسالی ها: بله
 • استعلام آنلاین بلک لیست: بله
 • پیامک صوتی: بله
 • ایمیل مارکتینگ: بله
 • امکان دریافت: بله
 • وب سرویس: بله
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن: بله
 • ارسال با نام تجاری: بله
 • وب سایت همراه با پنل: ندارد
 • تبلیغات در گوگل: ندارد
 • شارژ آنلاین: بله
 • محدودیت ارسال: خیر
 • پیامک هدیه (تعداد): 280
 • تعرفه ارسال پیامک هوشمند: 9
 • تعرفه ارسال پیام کوتاه: 13.20
 • تعرفه ایمیل عادی: 9 تومان
 • تعرفه ایمیل انبوه: 4.5 تومان
 • تعرفه فاکس مارکتینگ : 9 تومان
 • بازگشت پیام ارسال نشده: بله
 • ارتقاء پنل کاربری: بله
توضیحات:
 • در تمامی پکیج ها امکانات نامحدود می باشد اما تعرفه ارسال پکیج ها با هم فرق دارند.
 • در پکیج F منظور از وب سایت یعنی همراه با پنل یک وب سایت هم دریافت می کنید.
 • درتمامی پکیج ها در کلیه شبانه روز شارژ آنلاین وجود دارد.
 • در کلیه پکیج ها گزارش ارسال ها فعال می باشد.
 • در کلیه پکیج ها خط ارسال رایگان  وجود دارد.
 • در کلیه پکیج ها بانک شماره موبایل-مشاغل-و... به صورت رایگان وجود دارد.
 • در کلیه پکیج ها هزینه ارسال نشده ها به پنل بازگشت داده می شود.
 • در تمامی پکیج ها هیچ محدودیتی در ارسال وجود ندارد.
 • در تمامی پکیج ها امکان دریافت پیام وجود دارد.
نماد اعتماد (در حال برسی)