یک تحول بزرگ در فروش شما با لایت پنل!

جدول تعرفه ها و خرید آنلاین پنل تلگرام ,تبلیغات در تلگرام ,پنل پیامک صوتی,ایمیل مارکتینگ


بسته به نیاز خود یک پکیج را انتخاب کنید و تبلیغات خود را آغاز نمایید
پنل خود را انتخاب نمایید و همان لحظه کار خود را شروع کنید!
 • انتخاب پکیج کاربری
 • پکیج کاربری F

  285 هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی: بله
 • ارسال پیامک گروهی: بله
 • ارسال پیامک انبوه: بله
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن: بله
 • ارسال پیامک بانک شماره: بله
 • ارسال پیامک به منطقه: بله
 • ارسال پیامک به محله: بله
 • ارسال پیامک کدپستی: بله
 • ارسال پیامک به نقشه: بله
 • ارسال پیامک بین الملل: بله
 • ارسال مشاغل استان ها: بله
 • ارسال سن و جنسیت: بله
 • ارسال به بلک لیست: بله
 • ارسال دکل BTS: بله
 • منشی پیامکی: بله
 • گزارش ارسالی ها: بله
 • استعلام آنلاین بلک لیست: بله
 • پیامک صوتی: بله
 • ایمیل مارکتینگ: بله
 • امکان دریافت: بله
 • وب سرویس: بله
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن: بله
 • ارسال با نام تجاری: بله
 • وب سایت همراه با پنل: دارد
 • تبلیغات در گوگل: دارد
 • شارژ آنلاین: بله
 • محدودیت ارسال: خیر
 • پیامک هدیه (تعداد): 3800
 • تعرفه ارسال پیامک هوشمند: 5.7
 • تعرفه ارسال پیام کوتاه: 12.10
 • تعرفه ایمیل عادی: 5.7 تومان
 • تعرفه ایمیل انبوه: 3 تومان
 • تعرفه فاکس مارکتینگ : 9 تومان
 • بازگشت پیام ارسال نشده: بله
 • ارتقاء پنل کاربری: بله
 • انتخاب پکیج کاربری
 • پکیج کاربری D

  155 هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی: بله
 • ارسال پیامک گروهی: بله
 • ارسال پیامک انبوه: بله
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن: بله
 • ارسال پیامک بانک شماره: بله
 • ارسال پیامک به منطقه: بله
 • ارسال پیامک به محله: بله
 • ارسال پیامک کدپستی: بله
 • ارسال پیامک به نقشه: بله
 • ارسال پیامک بین الملل: بله
 • ارسال مشاغل استان ها: بله
 • ارسال سن و جنسیت: بله
 • ارسال به بلک لیست: بله
 • ارسال دکل BTS: بله
 • منشی پیامکی: بله
 • گزارش ارسالی ها: بله
 • استعلام آنلاین بلک لیست: بله
 • پیامک صوتی: بله
 • ایمیل مارکتینگ: بله
 • امکان دریافت: بله
 • وب سرویس: بله
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن: بله
 • ارسال با نام تجاری: بله
 • وب سایت همراه با پنل: ندارد
 • تبلیغات در گوگل: دارد
 • شارژ آنلاین: بله
 • محدودیت ارسال: خیر
 • پیامک هدیه (تعداد): 1550
 • تعرفه ارسال پیامک هوشمند: 6
 • تعرفه ارسال پیام کوتاه: 12.40
 • تعرفه ایمیل عادی: 6 تومان
 • تعرفه ایمیل انبوه: 3 تومان
 • تعرفه فاکس مارکتینگ : 9 تومان
 • بازگشت پیام ارسال نشده: بله
 • ارتقاء پنل کاربری: بله
 • انتخاب پکیج کاربری
 • پکیج کاربری E

  85 هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی: بله
 • ارسال پیامک گروهی: بله
 • ارسال پیامک انبوه: بله
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن: بله
 • ارسال پیامک بانک شماره: بله
 • ارسال پیامک به منطقه: بله
 • ارسال پیامک به محله: بله
 • ارسال پیامک کدپستی: بله
 • ارسال پیامک به نقشه: بله
 • ارسال پیامک بین الملل: بله
 • ارسال مشاغل استان ها: بله
 • ارسال سن و جنسیت: بله
 • ارسال به بلک لیست: بله
 • ارسال دکل BTS: بله
 • منشی پیامکی: بله
 • گزارش ارسالی ها: بله
 • استعلام آنلاین بلک لیست: بله
 • پیامک صوتی: بله
 • ایمیل مارکتینگ: بله
 • امکان دریافت: بله
 • وب سرویس: بله
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن: بله
 • ارسال با نام تجاری: بله
 • وب سایت همراه با پنل: ندارد
 • تبلیغات در گوگل: ندارد
 • شارژ آنلاین: بله
 • محدودیت ارسال: خیر
 • پیامک هدیه (تعداد): 850
 • تعرفه ارسال پیامک هوشمند: 6.9
 • تعرفه ارسال پیام کوتاه: 12.60
 • تعرفه ایمیل عادی: 6.9 تومان
 • تعرفه ایمیل انبوه: 3.40 تومان
 • تعرفه فاکس مارکتینگ : 9 تومان
 • بازگشت پیام ارسال نشده: بله
 • ارتقاء پنل کاربری: بله
 • انتخاب پکیج کاربری
 • پکیج کاربری B

  55 هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی: بله
 • ارسال پیامک گروهی: بله
 • ارسال پیامک انبوه: بله
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن: بله
 • ارسال پیامک بانک شماره: بله
 • ارسال پیامک به منطقه: بله
 • ارسال پیامک به محله: بله
 • ارسال پیامک کدپستی: بله
 • ارسال پیامک به نقشه: بله
 • ارسال پیامک بین الملل: بله
 • ارسال مشاغل استان ها: بله
 • ارسال سن و جنسیت: بله
 • ارسال به بلک لیست: بله
 • ارسال دکل BTS: بله
 • منشی پیامکی: بله
 • گزارش ارسالی ها: بله
 • استعلام آنلاین بلک لیست: بله
 • پیامک صوتی: بله
 • ایمیل مارکتینگ: بله
 • امکان دریافت: بله
 • وب سرویس: بله
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن: بله
 • ارسال با نام تجاری: بله
 • وب سایت همراه با پنل: ندارد
 • تبلیغات در گوگل: ندارد
 • شارژ آنلاین: بله
 • محدودیت ارسال: خیر
 • پیامک هدیه (تعداد): 580
 • تعرفه ارسال پیامک هوشمند: 7.9
 • تعرفه ارسال پیام کوتاه: 12.75
 • تعرفه ایمیل عادی: 7.9 تومان
 • تعرفه ایمیل انبوه: 3.9 تومان
 • تعرفه فاکس مارکتینگ : 9 تومان
 • بازگشت پیام ارسال نشده: بله
 • ارتقاء پنل کاربری: بله
 • انتخاب پکیج کاربری
 • پکیج کاربری A

  35 هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی: بله
 • ارسال پیامک گروهی: بله
 • ارسال پیامک انبوه: بله
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن: بله
 • ارسال پیامک بانک شماره: بله
 • ارسال پیامک به منطقه: بله
 • ارسال پیامک به محله: بله
 • ارسال پیامک کدپستی: بله
 • ارسال پیامک به نقشه: بله
 • ارسال پیامک بین الملل: بله
 • ارسال مشاغل استان ها: بله
 • ارسال سن و جنسیت: بله
 • ارسال به بلک لیست: بله
 • ارسال دکل BTS: بله
 • منشی پیامکی: بله
 • گزارش ارسالی ها: بله
 • استعلام آنلاین بلک لیست: بله
 • پیامک صوتی: بله
 • ایمیل مارکتینگ: بله
 • امکان دریافت: بله
 • وب سرویس: بله
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن: بله
 • ارسال با نام تجاری: بله
 • وب سایت همراه با پنل: ندارد
 • تبلیغات در گوگل: ندارد
 • شارژ آنلاین: بله
 • محدودیت ارسال: خیر
 • پیامک هدیه (تعداد): 280
 • تعرفه ارسال پیامک هوشمند: 9
 • تعرفه ارسال پیام کوتاه: 13.20
 • تعرفه ایمیل عادی: 9 تومان
 • تعرفه ایمیل انبوه: 4.5 تومان
 • تعرفه فاکس مارکتینگ : 9 تومان
 • بازگشت پیام ارسال نشده: بله
 • ارتقاء پنل کاربری: بله
توضیحات:
 • در تمامی پکیج ها امکانات نامحدود می باشد اما تعرفه ارسال پکیج ها با هم فرق دارند.
 • در پکیج F منظور از وب سایت یعنی همراه با پنل یک وب سایت هم دریافت می کنید.
 • درتمامی پکیج ها در کلیه شبانه روز شارژ آنلاین وجود دارد.
 • در کلیه پکیج ها گزارش ارسال ها فعال می باشد.
 • در کلیه پکیج ها خط ارسال رایگان  وجود دارد.
 • در کلیه پکیج ها بانک شماره موبایل-مشاغل-و... به صورت رایگان وجود دارد.
 • در کلیه پکیج ها هزینه ارسال نشده ها به پنل بازگشت داده می شود.
 • در تمامی پکیج ها هیچ محدودیتی در ارسال وجود ندارد.
 • در تمامی پکیج ها امکان دریافت پیام وجود دارد.


دفتر تهران:
خیابان فاطمی-میدان گلها-مجتمع صدقیان طبقه سوم
دفتر مرکزی:
گیلان-گلسار مجتمع مارید طبقه 5 واحد A5
09107654805
01333255271
info@litepanel.ir
SMS:1000987100987
خدمات
طراحی وب سایت
تبلیغات در تلگرام
ارسال بلک لیست 
ایمیل مارکتینگ
فکس مارکتینک
افزایش ممبر

خدمات
تعرفه ها
امکانات سامانه
قوانین 
فرصت شغلی
کسب درآمد
قرعه کشی
خدمات
درباره ما
تماس با ما
ظریب خط
خرید خظ اختصاصی
دریافت نمایندگی ارشد
راه اندازی سورس سامانه